Käyttökohteet

Suojaa toimintasi ydin

AF-X Fireblocker soveltuu skaalautuvuutensa ansiosta aina pienemmistä yksittäisistä kohdesuojauksista suuriin teollisuuden tilasuojauksiin. AF-X Fireblocker sammutusjärjestelmä on erinomainen ratkaisu miehittämättömiin ja hetkellisesti miehitettyihin tiloihin, joihin perinteinen sprinklerijärjestelmä ei ole toimiva ratkaisu. 

AF-X Fireblockerin käyttökohteita ovat esimerkiksi sähkökeskukset, tekniset tilat, serveritilat, sähkökaapit, arkistot, varastot, konehuoneet sekä lukuisat muut tilat ja kohteet, jotka halutaan suojata minimoimalla sammutuksesta aiheutuneet vahingot.  

Varmistamme aina asiakkaan kanssa yhdessä hänelle sopivan ratkaisun, joten älä epäröi olla meihin yhteydessä.   

Sähkötilat

AF-X Fireblocker soveltuu sähkötiloihin, joihin perinteiset sammutusmenetelmät eivät sovellu. Se ei myöskään aiheuta vahinkoa suojattavaan kohteeseen, kuten useat muut sammutusjärjestelmät.

Tuulivoimalat ja muut vastaavat vaikeasti saavutettavat kohteet

AF-X Fireblocker on erinomainen valinta kohteisiin, jotka ovat vaikeasti saavutettavissa. Aerosolisammute pysyy aktivoiduttuaan suljetussa tilassa, mikä estää uudelleen syttymisen ja antaa pelastustoimelle lisäaikaa.

Arkistot sekä muut erityiskohteet

Usein kohteessa saattaa olla korvaamatonta omaisuutta ja aineistoa. AF-X Fireblocker on käytössä esimerkiksi Hollannin kansallisarkistossa Haagissa, johon perinteinen vesisammutusjärjestelmä ei sovellu.

Räätälöidyt ratkaisut teollisuuteen

AF-X Fireblocker sammutusjärjestelmä soveltuu erinomaisesti teollisuuteen. Pystymme suojaamaan kohteet helposti projektin edetessä tai jälkiasennuksena kohteisiin, joiden paloturvallisuutta halutaan lisätä jälkikäteen.

Konehuoneet ja voimakontit

AF-X Fireblocker järjestelmä soveltuu erinomaisesti konehuoneisiin ja esimerkiksi generaattorikontteihin.

Tehokas ja yksinkertainen kohdesuojaus

Yksinkertaisimmillaan AF-X Fireblockerin avulla voidaan suojata kohde erittäin helposti. Sammuteyksikkö varustetaan kaksoismetallilämpötunnistimella. Se aktivoituu kun lämpötila nousee riittävästi ja sammuttaa palon välittömästi. Näin voidaan suojata kohde helposti yhdellä sammuteyksiköllä. Kohteen tilavuus voi olla pienimimäällään alle 1 m³ ja enimmillään 74 m³, eli käytännössä tila vastaa noin kahta merikontin kokoista tilaa.

Työkoneet ja raskaat ajoneuvot

AF-X Fireblocker järjestelmä soveltuu erinomaisesti myös työkoneiden, veneiden ja raskaiden ajoneuvojen moottoritiloihin. AF-X Fireblockeria on käytetty suojaamaan myös satamanostureiden konehuoneita, joiden sammutus palon sattuessa on erittäin haasteellista pelastushenkilöstölle.

Lithiumakkujen latauskaappi

AF-X Fireblockeri voidaan käyttää myös lukuisiin muihin kohteisiin ja sovelluksiin. Yksi tällainen ratkaisu on lithiumakkujen latauskaappi. Akkujen lataus tapahtuu turvallisesti ja keskitetysti. Kaappiin on integroitu AF-X Fireblocker sammutusjärjestelmä, joka aktivoituu lämmöstä.

Edellä mainitut esimerkit ovat vain pieni osa kohteita, joihin AF-X Fireblocker soveltuu. Ole meihin yhteydessä, niin löydämme yhdessä ratkaisun myös teidän yrityksenne tarpeisiin.