AF-x fireblocker

Faster than Fire

  • Sammuta ilman vettä
  • Ehkäise palovahingot
  • Minimoi vahingot sammuttaessa
  • Turvallisesti
  • Taloudellisesti

Alun perin avaruusteollisuuden käyttöön kehitetty AF-X Fireblocker toimii kuin sisään rakennettu palomies, joka sammuttaa tulipalon nopeasti kuiva-aerosolilla.

Sammuttamiseen ei käytetä vettä, kaasua tai jauhetta. Tämän ansiosta säästytään palon ja sammutuslaitteen aiheuttamilta vahingoilta sekä välillisiltä vahingoilta. Tämä tekee AF-X Fireblockerista turvallisemman, taloudellisemman sekä vastuullisen vaihtoehdon.

Ei vettä, vähemmän vahinkoa

AF-X Fireblockerin sammuteaineena toimii patentoitu kuiva-aerosoli. Lauetessaan Aerosoli sammuttaa palon erittäin nopeasti, eikä palo pääse kehittymään suureksi. Tämän ansiosta asiakkaalle palosta aiheutuvat savu- ja palovahingot minimoidaan. Näin vältetään myös sammutusveden aiheuttamat vahingot. Usein vedellä sammutus tuhoaa omaisuutta ja ympäristöä, vaikka palo olisikin saatu hallintaan. Jälkivahingontorjunta minimoidaan AF-X sammutusjärjestelmän avulla.

Helppo käyttää, vähemmän kuluja

AF-X Fireblocker on erittäin taloudellinen järjestelmä erikoiskohteisiin. Sammuteaineena käytetään kiinteää kuiva-ainetta, minkä ansiosta järjestelmä on erittäin kompakti.

Rakenteellisia muutoksia asennusvaiheessa tarvitsee tehdä käytännössä erittäin harvoin. Järjestelmä ei vaadi erillisiä vesilinjoja tai paineasitoita.

Huoltokustannukset ovat myös alhaisemmat kuin perinteisissä sammutusjärjestelmissä. Järjestelmä on modulaarinen, eli helposti laajennettavissa. AF-X sammutusjärjestelmällä on 15 vuoden käyttöikä  mikä on pidempi kuin useimmilla kilpailijoilla. Tämän ansiosta myös elinkaarikustannukset ovat alhaisemmat.

Ei kaasua, turvallisempi

AF-X Fireblocker ei vaadi tilaa vieviä paineastioita, eikä se alenna tilan happipitoisuutta lauetessaan. Se onkin huomattavasti turvallisemman kuin hiilidioksidi tai kaasusammutusjärjestelmät. Lisäksi laitteiston yksinkertaisuus ja nerokkuus mahdollistavat järjestelmän nopean asennuksen.

Laajennettavissa joustavasti

Järjestelmän modulaarisuus tarjoaa myös yhden erittäin ison edun. Järjestelmää voidaan helposti laajentaa  tai tarvittaessa siirtää toiseen tilaan esimerkiksi huoneen käyttötavan muuttuessa.

Katkaisee tulipaloon vaadittavan kemiallisen reaktion tilan happipitoisuutta laskematta

AF-X Fireblockerin sammuteaineena käytetään kiinteää sammuteainetta, joka laitteen aktivoituessa muodostaa paloa sammuttavaa kuiva-aerosolia. Tämä erittäin pieniä nanohiukkasia sisältävä aerosoli täyttää suojattavan tilan erittäin nopeasti ja tasaisesti

Nämä hiukkaset reagoivat tulipalossa vaikuttavien vapaiden radikaalien kanssa muodostaen vakaita tuotteita, mikä puolestaan katkaisee palon mahdollistavan kemiallisen reaktion. Kemiallisen reaktion lisäksi aerosolisammute absorboi tulipalon kemialliseen reaktioon tarvittavaa energiaa, mikä johtaa palon jäähdytysvaikutukseen

Ympäristöystävällinen

AF-X Fireblocker ei vahingoita otsonikerrosta eikä tuota CO2 päästöjä. AF-X Fireblocker ei synnytä lauetessaan ympäristölle haitallisia aineita. Toisin sanoen se on vaaraton ihmisille, eläimille ja ympäristölle.

Vaatimuksenmukaisuus

AF-X Fireblocker on kehtitetty ja valmistettu seuraavien standardien mukaisesti: EN 15276 -1:2009, ISO 15779, UL 2775 , NFPA 2010, AS 5062-2016, AS 4487-2013, IMO 1270  ISO 9001:2015.

AF-X Fireblocker täyttää kaikki kansaivälisesti merkittävät standardit, joita aerosolisammutteelta vaaditaan.