AF-x fireblockerin
toimintaperiaate

Palon edellytykset

Käytännössä tulipalo on kemiallinen reaktio, jossa palava aine reagoi hapen kanssa. Jotta palo voisi syttyä ja kehittyä, tarvitsee se riittävän korkean syttymislämpötilan, happea, palavaa ainetta sekä katkeamattoman ketjureaktion. 

Perinteisesti sammutus perustuu palon jäähdyttämiseen, palavan materiaalin raivaukseen tai hapen syrjäyttämiseen. Yleisesti puhuttaessa palon sammutuksesta, kiinnitetään vain vähän huomiota palon vaatiman katkeamattomaan kemialliseen reaktioon.

Kun yksikin näistä palon edellytyksistä poistetaan, palo sammuu.

Palon edellytykset

syttyminen

Kun aineen syttymislämpötila on ylitetty, ilmassa on riittävästi happea ja palolla on syttymislähde, voi palo saada alkunsa. Palamisreaktiossa epävakaat radiakaalit (OH, H ja O) ovat keskeisessä roolissa, jotta tulipalon vaativa kemiallinen reaktio pysyy yllä ja mahdollistaa palon kehittymisen.

 

 

 

AF-x fireblocker Aktivoituu

Havaitessaan palon, AF-X Fireblocker sammutusjärjestelmä aktivoituu sähköisesti salaman nopeasti. Aktivoituessaan AF-X fireblocker täyttää suojatun tilan tasaisesti patentoidulla kuiva aerosolisammutteella. 

 

 

sammuminen

Aerosolisammutteen toiminta perustuu fyysiseen ja kemialliseen reaktioon molekyylitasolla, vaikuttamatta kuitenkaan tilan happipitoisuuteen.

Fyysisessä reaktiossa sammuteaine absorboi kemialliseen reaktioon tarvittavaa energiaa, mikä johtaa palon jäähdytysvaikutukseen.

Kemiallisessa reaktiossa epävakaat radikaalit (OH, H, O) reagoivat Kaliumin kanssa nopeammin kuin itse paloreaktio etenee ja yhdessä ne muodostavat vakaita tuotteita, kuten Kaliumhydroksidia (KOH) ja hiilidioksidia (C02). Tämä kemiallinen reaktio katkaisee palon vaatiman häiriintymättömän ketjureaktion, mikä johtaa palon sammumiseen.

Alkupalo
AF-XFireblocker aktivoitunut
Palo sammutettu

Patentoitu sammuteaine

AF-X Fireblocker aerosolisammute katkaisee palamiseen tarvittavan kemiallisen reaktion tilan happipitoisuutta laskematta.

AF-X Fireblockerilla on myös niin sanottu fail-safe ominaisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaikka hälytysjärjestelmä olisi vikaantunut, aktivoituu AF-X Fireblocker itsestään kun lämpätila nousee noin 350 celsius asteeseen. 

AF-X Fireblockerin rakenne